วีอาร์โปร

มุ้งลวด

มุ้งลวด VR-PRO เราคือทีมงานคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในการออกแบบและ Function การใช้งานมุ้งลวด

Range of Service

VR-PRO เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการที่แท้จริงในการทำงานมุ้งลวด ซึ่งงานมุ้งลวดในทุกจุดที่เราทำจะมีความเหมาะสมในแง่ของการใช้งานและความทนทาน โดยเราจะคิดว่าบ้านที่เราทำงานให้ทุกหลัง คือ บ้านของเราเอง ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีใครที่สามารถ Support ความต้องการนี้ได้ ส่วนในแง่ของประโยชน์ที่เราอยากทำให้เกิดแก่สังคมนั้น เรามองว่าในโลกอุตสาหกรรมทุกวันนี้ จะเน้นผลิตสินค้าด้อยคุณภาพออกมาเป็นจำนวนมาก แล้วสุดท้าย 80% ของสินค้าเหล่านั้น จะกลายเป็นของเสีย เป็นขยะ ซึ่งมันจะเป็นมลพิษต่อโลกในอนาคต ดังนั้น เราจึงเลือกที่จะทำงานมุ้งลวดเฉพาะในจุดที่มีความจำเป็นในการใช้งานจริง ๆ มีการออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทาน เพื่อลดการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้น้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณขยะลดลงตามไปด้วย
 

     อีกเรื่องที่มีความสำคัญ คือ เรามีนโยบายไม่ใช้และไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนสินค้าลอกเลียนแบบ เนื่องจากเราก็เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาสินค้าเช่นกัน ดังนั้น อุปกรณ์ที่ VR-PRO ใช้ทุกชิ้น ต้องเป็นสินค้าที่ถูกต้องและเหมาะสมเท่านั้น

Our Products & Services

Our Portfolio

Events

Our Blog

Download

Testimonial

Contact Us

SHOWROOM
16 Soi-Ramkhamhaeng118 Yaek24 , Ramkhamhaeng Road ,
Sapansoong , Bangkok 10240
Mobile : 08-7659-2449 
Fax : 0-2907-4498 
E-mail : [email protected]
Facebook : VRPROsince2008

มุ้งลวดวีอาโปร

Address Details

เลขที่่ 4 สามวาซอย 6 ถนนสามวา บางชัน คลองสามวา มีนบุรี 10510

E-mail: [email protected] Website: http://www.vr-prosince2008.com

Opening Hours

8.00-18.00