สำนักงานบัญชี ธนาคม

                         บริการทำบัญชี และวางแผนภาษี  ประสบการณ์กว่า 30 ปี      


บริการของเรา   

บริการจัดทำบัญชี

บริการวางแผนภาษีอากร

บริการตรวจสอบบัญชี

เหตุผลสำคัญที่ลูกค้าเลือกเรา

      ประสบการณ์ยาวนาน  มีประสบการณ์ในจัดทำบัญชีและให้คำปรึกษาวางแผนภาษี มากกว่า 30 ปี

      ทีมงานคุณภาพ  พนักงานมีการอบรม พัฒนา อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

      มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง  เรามีเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำบัญชี   คือ ระบบเปรียบเทียบยอดดุลบัญชี

      มีจรรยาบรรณ  นโยบายข้อหนึ่งที่สำคัญของเราคือ ต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและรักษาความลับของลูกค้า

 

Our Products & Services

บริการจัดทำบัญีและงานภาษี

 • จัดทำบัญชีและงบการเงิน
 • จัดทำแบบเสียภาษีและนำส่งภาษี
 • วางระบบเอกสารบัญชีและภาษี เช่น เอกสารบัญชีต้องมีอะไรบ้าง เอกสารภาษีต้องทำอย่างไร

บริการวางแผนภาษีอากร 

 • วางแผนภาษีในแนวทางที่ถูกต้องและประหยัดภาษีมากที่สุด
 • วางแผนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

บริการตรวจสอบบัญชี 

 • ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี
 • ตรวจสอบการคำนวณภาษีตามประมวลรัษฎากร
 • รับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Our Portfolio

ธุรกิจที่เป็นลูกค้าของเรา

 • ธุรกิจส่งออกอุปกรณ์โรงงานไฟฟ้า
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • ธุรกิจอาพาร์ทเมนท์
 • ธุรกิจโรงพิมพ์
 • ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก
 • ธุรกิจผลิตอุปกรณ์ในห้องทดลอง
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออก
 • ธุรกิจออกแบบ และตกแต่งภายใน
 • ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์
 • ธุรกิจนายหน้าประกันภัย

 

 

 

Events

Our Blog

Download

Testimonial

Contact Us

สำนักงานบัญชี ธนาคม

Address Details

143/519 ซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยา ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Phone: 02-884-8997-8 / Mobile: 081-8446730 Fax: 02-435-4997