บริษัท เอส เค เอ็น เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

งานระบบไฟฟ้า, รับเหมางานระบบไฟฟ้า, ออกแบบงานระบบไฟฟ้า, ไฟฟ้าภายในอาคาร, ไฟฟ้าภายนอกอาคาร, ไฟฟ้าโรงงาน, ไฟฟ้าหมู่บ้านจัดสรร, ไฟฟ้าภาคสนาม, ไฟฟ้าหน่วยงานทางราชการ

รับเหมางานระบบไฟฟ้าครบวงจร

รวมถึงงานออกแบบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด

โดยช่างผู้ชำนาญการ ที่มีใบประกอบวิชาชีพ รับประกันความพึงพอใจผลงาน

"ประวัติ" บริษัท เอส เค เอ็น เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

          บริษัท เอส เค เอ็น เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดย คุณวิสูตร หงษ์ทรงเกียรติ (กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการ) มีประสบการ์ณทำงานร่วมกว่า สามสิบปีโดยผ่านงานมาอย่างหลากหลาย บริษัทฯ ได้มีการขยายส่วนงานต่างๆ และหุ้นส่วนในส่วนงานระบบต่างๆ ออกไปอย่างครอบคลุมทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้างคอนกรีต, งานเหล็ก, งานระบบแอร์, งานระบบปะปา, งานระบบคอมพิวเตอร์, งานเฟอร์นิเจอร์, ฯลฯ โดยบริษัทฯ ยังคงความเป็นผู้ชำนาญการในงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การออกแบบ ไปจนกระทั่งติดตั้งจนแล้วเสร็จ ในอนาคตทางบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายประเภทของธุรกิจให้ครอบคลุมถึงธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งรวมทั้งพลังแสงอาทิตย์, พลังงานลม, พลังงานความร้อน, พลังงานน้ำ, และพลังงานไนโตรเจน ฯลฯ.

 

 

"จุดประสงค์ในการก่อตั้ง" บริษัท เอส เค เอ็น เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

          บริษัท เอส เค เอ็น เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินการและให้บริการงานระบบไฟฟ้า ตั้งแต่การออกแบบ Drawing ไปจนถึงการติดตั้งระบบไฟฟ้า (ระบบแสงสว่าง, ระบบเพาเวอร์, ระบบไฟฉุกเฉิน, ระบบไฟAlarm, ระบบเสียง) จนแล้วเสร็จด้วยช่างผู้ชำนาญการ พร้อมทั้งเรายังทีมที่ปรึกษา ซึงผ่านงานบริษัทขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียงในประเทศไทยมาอย่างมากมาย อาทิเช่น PTT Exploration and Production, Chevron (Thailand), Hard Rock Café (Thailand), PTT International, Daimler Chrysler (Thailand), Toyaota Tsusho (Thailand), 3M (Thailand), Indosuez Bank (Thailand) รวมทั้งงานโรงงาน เช่น บริษัท โกลโบ้ ฟู้ดส์ (สมุทรปราการ และสุพรรณบุรี) ผู้ผลิตเครื่องแกงยี่ห้อ Lobo และงานที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านต่างๆ เช่น หมู่บ้านเลคหวูด หมู่บ้านกฤษดานคร เป็นต้นนอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีพาร์ตเนอร์ในส่วนของงานระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น งานโครงสร้างคอนกรีต, งานเหล็ก, งานระบบแอร์, งานระบบปะปา, งานระบบคอมพิวเตอร์, งานเฟอร์นิเจอร์ ฉะนั้น ทางบริษัทฯ จึงมั่นใจในศักยภาพของบริษัทฯ และพาร์ตเนอร์ในการทำให้สิ่งที่ท่านต้องการเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง โดยคุ้มค่าสูงสุด ในอนาคตทางบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจให้ครอบคลุมถึงธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งรวมทั้งพลังแสงอาทิตย์, พลังงานลม, พลังงานความร้อน, พลังงานน้ำ, และพลังงานไนโตรเจน ฯลฯ เพื่อรองรับถึงความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และมีส่วนร่วมในการตอบแทนสิ่งที่ดีกลับสู่สังคมเราคือผู้เชี่ยวชาญในงานระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร “Power Supply Expertise” และมีทีมงานผู้รับเหมางานโครงสร้างและระบบต่างๆ อย่างมืออาชีพ “Professional Constructor Team”

 

 

 

 

 

Our Products & Services

"งานบริการ" ของ บริษัท เอส เค เอ็น เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

            บริษัท เอส เค เอ็น เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30ปี เริ่มตั้งแต่การออกแบบ จนไปถึงการวางระบบ และติตตั้งอุปกรณ์จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์สูง ซึ่งได้ผ่านการอบรมจากกรมแรงงานเป็นที่เรียบร้อย โดยบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และพร้อมที่จะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างตรงจุด และรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน


งานบริการ รับเหมางานระบบไฟฟ้า เช่น

1. งานระบบไฟฟ้าแรงสูง                    
2. งานระบบไฟฟ้ากำลัง (แรงต่ำ)            
3. งานระบบสื่อสาร                                 
4. งานระบบป้องกันเพลิงไหม้                       
5. งานระบบไฟฉุกเฉิน                                 
6. งานระบบเสียงตามสาย                              


 

Our Portfolio

ผลงาน "เด่น" ของ บริษัท เอส เค เอ็น เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

         

 

Events

Our Blog

Download

Testimonial

Contact Us

บริษัท เอส เค เอ็น เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Address Details

178/50 ซอยวุฒากาศ 14 ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

Phone: Tel : 02-4663489, 02-4652899 Fax: Fax : 02-4656146