ประกันชีวิต เอไอเอ

ประกันชีวิต, วางแผนการเงิน

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 78 ที่เอไอเอ ได้ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย และยังมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย ด้วยการสร้างความมั่นคงทางการเงินและมอบความคุ้มครองให้กับลูกค้าของเรา ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ทั้งการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และการวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณ ด้วยเครือข่ายตัวแทนประกันชีวิตกว่า 60,000 คนทั่วประเทศ

นอกจากลูกค้าบุคคลแล้ว เรายังมอบความคุ้มครองให้กับลูกค้าองค์กร ในรูปแบบสวัสดิการสำหรับพนักงาน ประกันสินเชื่อ และให้บริการผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปัจจุบัน เอไอเอ ประเทศไทย มีลูกค้าถือกรมธรรม์ของเรามากกว่า 28 ล้านฉบับ และสมาชิกกรมธรรม์ประกันกลุ่มกว่า 16 ล้านคน

เอไอเอ ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเอไอเอ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตใหญ่ที่สุดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วทวีปเอเชีย และมีมูลค่าสินทรัพย์ในตลาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก

วางใจในเอไอเอ

วิสัยทัศน์ กลุ่มบริษัทเอไอไอมีวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

พันธกิจ พันธกิจของเราคือการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค

ปรัชญา

การดำเนินธุรกิจ การทำสิ่งที่ ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่ ถูกต้อง ด้วยคนที่ เหมาะสม ...จะนำมาซึ่ง ผลลัพธ์ ที่ถูกต้อง

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 78 ที่เอไอเอ ได้ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย และยังมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย ด้วยการสร้างความมั่นคงทางการเงินและมอบความคุ้มครองให้กับลูกค้าของเรา ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ทั้งการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และการวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณ ด้วยเครือข่ายตัวแทนประกันชีวิตกว่า 60,000 คนทั่วประเทศ

นอกจากลูกค้าบุคคลแล้ว เรายังมอบความคุ้มครองให้กับลูกค้าองค์กร ในรูปแบบสวัสดิการสำหรับพนักงาน ประกันสินเชื่อ และให้บริการผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปัจจุบัน เอไอเอ ประเทศไทย มีลูกค้าถือกรมธรรม์ของเรามากกว่า 28 ล้านฉบับ และสมาชิกกรมธรรม์ประกันกลุ่มกว่า 16 ล้านคน

เอไอเอ ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเอไอเอ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตใหญ่ที่สุดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วทวีปเอเชีย และมีมูลค่าสินทรัพย์ในตลาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก

วางใจในเอไอเอ

วิสัยทัศน์ กลุ่มบริษัทเอไอไอมีวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

พันธกิจ พันธกิจของเราคือการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค

ปรัชญา

การดำเนินธุรกิจ การทำสิ่งที่ ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่ ถูกต้อง ด้วยคนที่ เหมาะสม ...จะนำมาซึ่ง ผลลัพธ์ ที่ถูกต้อง

Our Products & Services

เอ ไอ เอ ประกอบด้วย

ประกันชีวิต

วางแผนการเงิน

Our Portfolio

สุดยอดเลยนะ

 

Events

Our Blog

Download

Testimonial

Contact Us

ติดต่อผมเอง

บริษัท เอไอเอ จำกัด

Address Details

26 อาคาร เจ ซ๊ เคลวิน เขตสาทร กรุงเทพ

Phone: 0964289514 Fax: 026851111

E-mail: [email protected] Website: www.iwealthplus.com

Opening Hours

0600-2400