ระบบรีเวอร์สออสโมซิส (R.O.) โรงงานผลิตลำใยอบแห้ง

Home Short Description :

กรีนควอลิเทคเป็นผู้ผลิตและติดตั้งระบบน้ำดีสำหรับใช้ในโรงงานผลิตน้ำดื่ม โรงงานอาหารและโรงแรมรีสอร์ทขนาดกลางขึ้นไป  เราเชี่ยวชาญด้านการออกแบบถังกรอง ระบบรีเวอร์สออสโมซิส และสารเคมีบำบัดน้ำ กรีนควอลิเทคมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้า และสร้างสรรค์งานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

 

Contact :

 

บริษัท กรีนควอลิเทค จำกัด

Mobile : 6681 944 5469

Phone : 663 449 7546
Fax : 663 4497 645

E-mail :

support@greenqualitech.com

Website :

www.greenqualitech.com

ระบบรีเวอร์สออสโมซิส