KARKEN

Home Short Description :

Interior Design is making the most possible use of the available space ขนาดออกแบบให้คุณได้มีความสุขมากที่สุดบนพื้นที่ของคุณ

KHANAD DEPARTMENT

ออกแบบเอาใจเจ้าของบ้าน(เจ้าของงาน) ส่งมอบแบบให้กับเจ้าของโครงการอย่างครบถ้วน ลดโอกาสความสับสนได้เป็นอย่างดี เปลี่ยนรูปแบบบ้านธรรมดา ให้กลายเป็นแหล่งรวมความสุข สร้างฟั่งก์ชั่นใหม่ให้ใช้พื้นที่ได้เหมาะสม และคุ้มค่ามากขึ้น ฉลาดในขนาดที่คุณพอใจไปกับขนาด ดีพาร์ทเมนต์            

Telephone :

Phone : M:+6685 155 5107
Fax :